نمایندگی سامانه پیامک

روش های کسب درآمد از نمایندگی پیامک
پنل نمایندگی تجاری

پنل نمایندگی تجاری

520هزارتومان / سالیانه
 • تعرفه پیامک 9.5 تومان
 • ایجاد کاربر نامحدود
 • امکان ارائه روی دامنه اختصاصی
 • امکان درج لوگو وبرند تجاری شما
 • امکان ارائه درگاه پرداخت آنلاین
 • 8 خط رند عمومی رایگان از تمامی اپراتورها
 • شماره اختصاصی رایگان 1000-3000-5000
 • ارائه نمایندگی پیامک زیر مجموعه و مشابه
پنل نمایندگی اقتصادی

پنل نمایندگی اقتصادی

240هزارتومان / سالیانه
 • تعرفه پیامک 11 تومان
 • ایجاد کاربر نامحدود
 • امکان ارائه روی دامنه اختصاصی
 • امکان درج لوگو وبرند تجاری شما
 • امکان ارائه درگاه پرداخت آنلاین
 • 8 خط رند عمومی رایگان از تمامی اپراتورها
 • شماره اختصاصی رایگان 1000-3000-5000

 نمایندگی پیامک

 

معرفی این مطلب به دوستان